مهمترین خبرها
02/11 1397

بازديد مدارس  شهرستان علي آباد کتول از مجموعه آزمايشگاه ها و کارگاه هاي حوزه معاونت سما علي آباد کتول به مناسبت هفته مشاغل

 

بازديد مدارس  شهرستان علي آباد کتول از مجموعه آزمايشگاه ها و کارگاه ها

 

به گزارش روابط عمومي حوزه معاونت سما علي آباد کتول

به مناسبت هفته مشاغل دانش آموزان متوسطه اول شهرستان علي آباد کتول از مجموعه آزمايشگاهها و کارگاه هاي حوزه معاونت سما علي آباد کتول بازديد بعمل آوردند.

 

بازديد مدارس  شهرستان علي آباد کتول از مجموعه آزمايشگاه ها و کارگاه ها

 

دانش آموزان مدارس شهرستان علي آباد کتول از بخش هاي مختلف کارگاهها و آزمايشگاهها ي برق ، مکانيک و کامپيوتر و خياطي بازديد  نمودند و با توانمنديها و کارايي تجهيزات و چگونگي انتخاب رشته و آينده شغلي مرتبط با هر رشته آشنا شدند.

نشانی پستی
نشانی: استان گلستان علی آباد کتول بلوار دانشگاه (سه راه کبود وال) حوزه معاونت سما واحد علی آباد کتول
صندوق پستی: 93118-49417

تلفن: 34235453-017 , 34235454-017
دورنگار: 6235454-017
google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت