مهمترین خبرها
07/24 1397

اجرای طرح برون سپاری مکانیک خودرو  درحوزه معاونت سما  واحد علی آبادکتول  

حوزه معاونت سما واحد علی آباد کتول با عقد قرارداد با اداره آموزش پرورش شهرستان رامیان طرح مهارتی برون سپاری را در رشته مکانیک خود رو به مرحله اجرا در آورد.

اجرای طرح برون سپاری رشته مکانیک خودرو در آموزشکده سما علی آباد کتول

 

به گزارش روابط عمومی حوزه معاونت سما علی آباد کتول :

حوزه معاونت سما واحد علی آباد کتول با عقد قرارداد با اداره آموزش پرورش شهرستان رامیان طرح مهارتی برون سپاری را در رشته مکانیک خود رو به مرحله اجرا در آورد.

این طرح، با همکاری حوزه معاونت سما واحد علی آباد کتول و مرکز فنی و حرفه ای  شهر خان ببین به منظور توانمندسازی، ارتقاء سطح خودباوری و تقویت روحیه کار، تلاش، فرهنگ و مسؤولیت پذیری   دانش آموزان در مجتمع کارگاهی و آزمایشگاهی آموزشکده سما علی آباد کتول در رشته مکانیک خود رو  به مرحله اجرا در آمده است.

اجرای طرح برون سپاری رشته مکانیک خودرو در آموزشکده سما علی آباد کتول

 

حوزه معاونت سما در تلاش است با ارایه آموزش های فنی متناسب با نیاز بازار کار و ظرفیت های درونی دانش آموزان زمینه های اشتغال را برای آینده آنها مهیا سازد.

توسعه مهارت  انسانی رکن اصلی توسعه پایدار است و باید برای ارتقای کیفیت آموزش در کشور تلاش شود و ضمن ارتقای کیفیت در آموزش دانش آموزان هم باید به فکر آینده خود بوده و سعی در موفقیت و یادگیری مهارت داشته باشند .

 

 

نشانی پستی
نشانی: استان گلستان علی آباد کتول بلوار دانشگاه (سه راه کبود وال) حوزه معاونت سما واحد علی آباد کتول
صندوق پستی: 93118-49417

تلفن: 34235453-017 , 34235454-017
دورنگار: 6235454-017
google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت